ekoDatumi Štampa


Važniji datumi vezani za ekologiju2. februar 
 Međunarodni dan vlažnih staništa
 
5. mart 
 Svetski dan energetske efikasnosti
 
21. mart
 Dan šuma
 
22. mart
 Svetski dan voda   
 
7. april
 Svetski dan zdravlja
 
22. april
 Dan planete Zemlje
 
6. maj
 Dan ekologa Srbije
 
10. maj
 Dan ptica i drveća
 
15. maj
 Međunarodni dan akcije za klimu
 
22. maj
 Dan Biodiverziteta
 
24. maj
 Evropski dan parkova
 
5. jun
 Dan zaštite životne sredine
 
29. jun
 Dan Dunava
 
15. septembar
 Svetska akcija \"Očistimo svet\"
 
16. septembar
 Svetski dan očuvanja ozonskog omotača
 
22. septembar
 Svetski dan bez automobila
 
6. oktobar
 Svetski dan staništa
 
4. novembar
 Dan klimatskih promena
 
5. decembar
 Međunarodni dan volontera